MVO

Duurzaam transport

Als transportbedrijf willen wij onze milieu-impact zoveel mogelijk beperken. Ons wagenpark voldoet aan de Euro 6 norm. Hiermee voldoen onze trailers aan de juiste voorwaarden om het brandstofverbruik te beperken. Al onze chauffeurs krijgen bovendien een rijstijltraining voor een veilige en milieuverantwoorde verkeersdeelname. Om het aantal transportbewegingen te beperken, hanteren wij een efficiënte routeplanning.

Duurzaam transport

Als transportbedrijf willen wij onze milieu-impact zoveel mogelijk beperken. Ons wagenpark voldoet aan de Euro 6 norm. Hiermee voldoen onze trailers aan de juiste voorwaarden om het brandstofverbruik te beperken. Al onze chauffeurs krijgen bovendien een rijstijltraining voor een veilige en milieuverantwoorde verkeersdeelname. Om het aantal transportbewegingen te beperken, hanteren wij een efficiënte routeplanning.

Werkplezier en ontwikkeling

Wij streven naar een maximaal werkplezier en comfort voor onze medewerkers. Rij- en rusttijden worden door ons gerespecteerd. Dit vergroot niet alleen het werkplezier, maar ook de verkeersveiligheid en de gezondheid van de medewerkers.
De transportsector is een dynamische wereld en kent een hoge werkdruk. Wij willen niet alleen onze klanten ontzorgen, maar ook onze medewerkers. Wij hechten veel waarde aan een open communicatie en wij bieden medewerkers een stabiele en plezierige werkomgeving, waarbij wij ook het thuisfront niet vergeten. Medewerkers krijgen bij ons alle ruimte om zich te ontwikkelen. Dat geldt ook voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Als Erkend Leerbedrijf investeren wij graag in jong talent.

Sponsoring

Lintex is als sponsor nauw betrokken bij verschillende goede doelen en (sport)verenigingen. Als bedrijf doen wij bijvoorbeeld al jaren mee aan de TruckRun in Barendrecht. Tijdens dit jaarlijkse evenement mogen mensen een met beperking meerijden in de vrachtwagen. Dit is de enige dag per jaar dat we even niet aan plannen denken, want over het traject van 40 kilometer doen we gemiddeld drie uur.

 

Sponsoring

Lintex is als sponsor nauw betrokken bij verschillende goede doelen en (sport)verenigingen. Als bedrijf doen wij bijvoorbeeld al jaren mee aan de TruckRun in Barendrecht. Tijdens dit jaarlijkse evenement mogen mensen een met beperking meerijden in de vrachtwagen. Dit is de enige dag per jaar dat we even niet aan plannen denken, want over het traject van 40 kilometer doen we gemiddeld drie uur.